Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj