Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: BOLERO J.D.O.O.

 KK.08.2.1.14.0038

Projekt se provodi u sklopu poziva:

Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u
gradu Kninu

  • Povećanje konkurentnosti tvrtke će dovesti do rasta prihoda, te rast zapošljavanja, a što će povećati gospodarsku aktivnost na području grada Knina.

Ukupna vrijednost Projekta:

  • 498.441,50 kuna, iznos EU sufinanciranja je 418.690,86 kuna ili 84% vrijednosti projekta.

Razdoblje provedbe Projekta:

  • od 2. ožujka 2020. do 2. ožujka 2021.

Aktivnosti projekta:

  • Ulaganje u materijalnu imovinu
  • Marketing i promocija usluga
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Ovim projektom tvrtka želi dodatno ojačati svoju konkurentnost u djelatnosti cateringa, a što će doprinijeti rastu prihoda tvrtke, te rastu zaposlenosti. Navedeno će se ostvariti kroz djelatnost cateringa koja trenutačno ostvaruje najveći dio prihoda tvrtke, a što se namjerava i u budućnosti.

Naime, tvrtka je u veoma kratkome roku uspjela ostvariti značajan poslovni uspjeh, a koji je teško ostvariv s obzirom na gospodarske aktivnosti na području grada Knina.

Realizacija projekta doprinijeti će ostvarenju Predmeta Poziva „RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU KNINU“ i to kroz „Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Knina“, kao i svrhe (cilj) Poziva: „Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti,
isključenosti i siromaštva“. Projekt je također u skladu i sa intervencijskim planom grada Knina u dijelu relevantnosti cilja gdje će se poticati i promovirati konkurentnost postojećih poduzeća, nova ulaganja, samozapošljavanje te sve vrste poduzetništva, uključujući i socijalno poduzetništvo.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr

Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj